DE AUTOVERZEKERING

DE AUTOVERZEKERING

 

Burgerlijke aansprakelijkheid

De BA autoverzekering is een VERPLICHTE verzekering. Elk voertuig dat op de openbare weg of op voor het publiek toegankelijke terreinen komt, moet zo’n verzekering hebben. Met voertuigen wordt bedoeld: auto, vrachtwagen, bus, motor, bromfiets, elektrische rolstoel, golfkarretje,… .

Doel van deze verzekering: schade vergoeden!

Deze verzekering dient om de schade te vergoeden die u of iemand anders met uw voertuig aan iemand anders toebrengt. De BA verzekering is verplicht om ervoor te zorgen dat de slachtoffers van een ongeval steeds worden vergoed. Zowel de lichamelijke als de stoffelijke schade van het slachtoffer worden vergoed. Als er lichamelijke schade is, worden ook de verzorgingskosten, de esthetische schade, het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid en de morele schade in aanmerking genomen.

Verzekeringsbewijs

Het bewijs dat u een BA autoverzekering hebt, is de groene kaart. Deze ontvangt u pas na betaling van de premie en moet bij de boorddocumenten bewaard worden. Op de groene kaart  wordt vermeld hoelang uw verzekering geldig is en in welke landen u verzekerd bent. De groene kaart is slechts geldig in de landen die erop vermeld staan. Bij enige twijfel, aarzel niet ons te contacteren.

Premie

Volgende factoren bepalen de premie van een BA autoverzekering:

 • De aard van het voertuig (personenwagen, lichte vrachtwagen, motor,…)
 • Het vermogen (uitgedrukt in kW)
 • De leeftijd van de bestuurder
 • Het aantal jaar dat de bestuurder reeds een rijbewijs heeft
 • De regio waar de bestuurder woont     

Rechtsbijstand

Hoewel dit geen verplichte verzekering is, zou iedereen deze moeten hebben.
Heeft u al eens stilgestaan bij volgende vragen:

- wat als er discussie is over de aansprakelijkheid van een ongeval?
- wie bepaalt de schade aan mijn voertuig? Wat kost een expert?
- wie zal mij raad geven als ik niet akkoord ben met mijn verzekeringsmaatschappij?
- men beweert dat ik een verkeersovertreding beging... ik ben nochtans zeker dat dit niet zo is...!

Voor een kleine premie heeft u recht op advies van professionelen, experten en zelfs de gerechtskosten worden voor u betaald!

Kleine omnium


 

Deze omnium bestaat uit vijf waarborgen.

 • De waarborg brand dekt de schade aan het voertuig door brand. Dit kan afhankelijk van de verzekeraar uitgebreid worden met schade veroorzaakt door vuur, ontploffing, bliksem en kortsluiting in de elektrische leidingen.
 • De tweede waarborg is diefstal en deze zorgt voor een vergoeding van de schade door diefstal of poging tot diefstal.
 • De derde waarborg dekt de schade aan het voertuig door glasbreuk.
 • De vierde waarborg is de waarborg aanrijding met dieren
 • De vijfde waarborg is de waarborg waarbij de schade door natuurkrachten vergoed wordt.

Volledige omnium

De grote omnium wordt gevormd door de combinatie van een kleine omnium en de waarborg eigen schade. Deze laatste zorgt voor een vergoeding van de schade aan het voertuig veroorzaakt door een ongeval, ongeacht u in fout bent of niet. De schade aan het voertuig wordt vergoed mits aftrek van de vrijstelling. Indien u niet in fout bent, kan u via de rechtsbijstandverzekering de vrijstelling terugvorderen van de aansprakelijke tegenpartij. Wanneer u wel in fout bent, dan wordt gewoon het bedrag van de schade, verminderd met de vrijstelling, uitbetaald. Ook de waarborg vandalisme maakt bij de meeste maatschappijen een deel uit van de waarborg eigen schade.

Vrijstelling

De meeste verzekeraars nemen vrijstellingen op in de polis, dit betekent dat een bepaald bedrag ten uwen laste valt als u dit bedrag niet kan terugvorderen van de tegenpartij. Er bestaan verschillende formules van vrijstelling.

 • Een forfaitaire vrijstelling
 • Een percentage van de cataloguswaarde
 • eventueel een Engelse vrijstelling

Premie

De premie van een omnium is vooral afhankelijk van het merk van het voertuig voertuig en de factuur- of cataloguswaarde. Deze laatste is de waarde van het voertuig inclusief alle opties, voordat de eventuele kortingen ervan afgetrokken worden en exclusief BTW. Hoe groter de cataloguswaarde, hoe duurder de premie.

Preventie

De verzekeringsmaatschappijen vragen meestal of er een anti-diefstalsysteem aanwezig is in het voertuig. Hoe groter de factuur- of cataloguswaarde, hoe meer eisen er gesteld zullen worden in verband met het alarm. Voor de meeste voertuigen volstaat een transponder en bij de nieuwere wagens is deze meestal standaard reeds voorzien in het voertuig.              

Autoverzekering

Jean-Claude Lagappe | Marktplein 27/01 | 8520 Kuurne
FSMA: 18387 A-cB | Ond. Nr. 0450755139 | Mez. Nr. 200412