Verplichte verzekering arbeidsongevallen (wetsverzekering)

U moet een arbeidsongevallenverzekering afsluiten als u personeel tewerkstelt. Deze verzekering komt tussen bij ongevallen van uw personeel tijdens het werk, en op de weg van en naar het werk. Zowel de lichamelijke schade als de medische kosten zijn gedekt.

Wat is een arbeidsongeval?

Wat is een arbeidsongeval?

Elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt.
Om te kunnen spreken van een arbeidsongeval, moet er sprake zijn van een letsel, een externe oorzaak en een plotselinge gebeurtenis.

  • Het letsel kan lichamelijk of geestelijk zijn.
  • De oorzaak of een van de oorzaken moet buiten het organisme van de getroffene zijn.
  • De plotselinge gebeurtenis onderscheidt een arbeidsongeval van een ziekte en in het bijzonder van een beroepsziekte.

Het ongeval moet zich tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voordoen.  Het moet ook gebeuren door het feit van de uitvoering van de arbeid: een ongeval dat zich voordoet terwijl het slachtoffer de onderneming zonder toestemming verlaten heeft tijdens de werkuren, is geen arbeidsongeval.

Het ongeval kan zich dus voordoen op de werkplaats, of op het traject tussen twee verschillende werkplaatsen.

Weg van en naar het werk?

Weg van en naar het werk?

Onder "de weg van en naar het werk" wordt het normale traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt, en omgekeerd, verstaan .

Een normaal traject omvat ook de noodzakelijke en redelijkerwijs te rechtvaardigen omwegen. 

De omweg of de onderbreking sluiten niet noodzakelijk het begrip “de weg van en naar het werk” uit. Op basis van de grootte van de omweg of de onderbreking en van de reden voor de omweg of de onderbreking wordt het traject al dan niet als normaal beschouwd.
Er bestaan ook assimilaties voor het begrip “de weg van en naar het werk”.

denk aan je veiligheid!

denk aan je veiligheid!

Arbeidsongevallen (wet)

Jean-Claude Lagappe | Marktplein 27/01 | 8520 Kuurne
FSMA: 18387 A-cB | Ond. Nr. 0450755139 | Mez. Nr. 200412